چه گزینه هایی وجود دارد؟ | آزمایش سریع اچ آی وی - این را باید بدانید!

گزینه ها چیست؟

یک گزینه جایگزین آزمایش سریع HIV ، آزمایش آزمایشگاهی HIV است. این آزمایش به هر حال در صورت آزمایش سریع مثبت HIV برای اطمینان از تشخیص انجام می شود. این شامل یک تست غربالگری و یک آزمایش تأیید با استفاده از a خون آزمون.

تفاوت در تست سریع HIV این است که آزمایش آزمایشگاهی HIV شامل گرفتن است خون از رگها و بررسی خون نه تنها برای آنتی بادی، بلکه برای سایر اجزای معمولی HIV (آنتی ژن ها) نیز وجود دارد. این آزمایش همچنین می تواند حدوداً دو هفته پس از عفونت احتمالی اچ آی وی انجام شود و پس از شش هفته با اطمینان می تواند عفونت اچ آی وی را رد کند. آزمایش HIV PCR نیز وجود دارد.

در اینجا خون مورد بررسی قرار نمی گیرد آنتی بادی، اما برای خود ویروس HI. این آزمایش عمدتا برای کنترل درمان عفونت های HIV درمان شده استفاده می شود.