پروستاتیت (التهاب پروستات): پیشگیری

برای جلوگیری از پروستاتیت (التهاب پروستات) ، باید به کاهش فرد توجه شود عوامل خطر.

عوامل خطر رفتاری

 • رژیم غذایی
  • کمبود ریز مغذی ها (مواد حیاتی) - به پیشگیری با ریز مغذی ها مراجعه کنید.
 • وضعیت روانی - اجتماعی
  • عوامل روانشناسی
  • مشکلات جنسی
  • مشکلات ارتباط
  • فشار،
 • رفتار جنسی "خطرناک" ، مانند مقاربت مقعدی (شخصی که آلت تناسلی خود را وارد می کند).
 • قرار گرفتن در معرض نور خورشید بسیار کم است