عفونی شناسی با طب گرمسیری

طب گرمسیری نیز به نوبه خود تخصص عفونی شناسان است. به بیماری هایی می پردازد که فقط یا عمدتاً در آب و هوای گرمسیری و نیمه گرمسیری رخ می دهند. این امر همچنین شامل پیشگیری و درمان بیماری های مسافرتی از طریق واکسیناسیون و داروهای مناسب می شود. برخی از بیمارستان ها ساعت های مشاوره پزشکی مسافرتی را برای این منظور ارائه می دهند.

به عنوان مثال، بیماری های عفونی عمده ای که در بیمارستان مراقبت می شوند عبارتند از:

 • HIV / AIDS
 • مرض سل
 • پنومونی شدید
 • بیماری های اسهالی شدید
 • مننژیت
 • هپاتیت
 • مالاریا
 • تب خونریزی دهنده ویروسی
 • مننژیت
 • اندوکاردیت
 • بیماری لایم
 • اسهال آمیبی