دانش امراض زنانه

بخش عمومی زنان بیماری های زیر را از جمله بیماری های زیر را تشخیص و درمان می کند:

 • اندومتریوز
 • میوم
 • پولیپ رحم
 • بی اختیاری ادرار
 • بیماری های مثانه
 • افتادگی کف لگن
 • حاملگی خارج رحمی
 • کیست های تخمدان
 • چسبندگی در ناحیه تناسلی
 • اختلالات خونریزی
 • علائم یائسگی

علاوه بر این، بخش های زنان نیز عقیم سازی زنان را انجام می دهند.