دیفلوکورتولون والرات

محصولات

دی فلوكورتولون والرات از سال 1980 به عنوان كرم در تركیب ثابت با ضد قارچ آزول در بسیاری از كشورها موجود است ایزوكونازول (تراوكورت).

ساختار و خواص

دی فلوكورتولون والرات (C27H36F2O5، Mr = 478.6 گرم در مول)

اثرات

دی فلوكورتولون والرات (ATC D07AC06) دارای خواص ضد التهابی ، ضد آلرژی ، سرکوب سیستم ایمنی و ضد خارش است.

موارد مصرف

در بسیاری از کشورها ، دی فلوکورتولون والرات به طور انحصاری در ترکیب ثابت با ایزوكونازول و برای درمان درماتومیکوز التهابی استفاده می شود.