محل اتصال دهان به آنتروم: درمان

اقدامات درمانی زیر را می توان بعد از عمل برای اتصال دهان به آنتروم (MAV) استفاده کرد:

مشاوره / آموزش

  • بیمار باید در مورد علائم اتصال دهان به آنترال آموزش ببیند و انگیزه همکاری فعال را داشته باشد.

اقدامات کلی

  • دستورالعمل های رفتاری بعد از عمل (10 روز):
    • ممنوعیت دمیدن بینی
    • با دهان باز عطسه کنید
    • اقدامات ضد احتقان (قطره بینی ، استنشاق).