بیمار خصوصی چه هزینه ای برای درمان کانال ریشه باید بپردازد؟ | هزینه های درمان کانال ریشه

بیمار خصوصی چه هزینه ای برای درمان کانال ریشه باید بپردازد؟

برای بیماران بیمه شده خصوصی ، اصولاً مقررات شرکت بیمه مربوطه اعمال می شود. اطلاعات دقیق را می توان از خصوصی دریافت کرد سلامت شرکت بیمه. بهتر است از دندانپزشک بخواهید یک برنامه درمانی و هزینه ای تهیه کند که شما آن را به برنامه خود ارائه دهید سلامت شرکت بیمه یا تایید کرده اند.

به این ترتیب می توان از شگفتی های ناخوشایند جلوگیری کرد. به طور کلی ، هرچه کانال دندان بیشتر باشد ، کانال دارای انحنا بیشتر و وضعیت پیچیده تر باشد ، هزینه های بیشتری نیز برای درمان کانال ریشه خواهد بود. مواد استفاده شده نیز باید پرداخت شود.

نمونه ای از هزینه درمان کانال ریشه بدون خدمات اضافی برای دندان با کانال بدون عارضه: 120 € (+ پر کردن پوشش یا تاج) این مقدار برای درمان های بیشتر می تواند تا 230 € افزایش یابد. اگر خدمات اضافی مانند استفاده از میکروسکوپ عامل یا ضد عفونی با سونوگرافی استفاده می شود ، ممکن است هزینه اضافی 80 € اضافه شود. برای دندانهای دارای 2 کانال ریشه باید تا 270 € و برای 3 کانال ریشه 360 € بعلاوه پر کردن پوشش یا تاج را محاسبه کنید.

لازم به ذکر است که اگر تحت معالجه پزشک متخصص باشید هزینه ها به میزان قابل توجهی افزایش می یابد ، زیرا این دندانپزشکان در موارد دشوار متخصص هستند و آموزش های بیشتری دیده اند. علاوه بر این ، به خصوص دندان های آسیاب می توانند تا 7 کانال ریشه داشته باشند ، بنابراین هزینه های آن می تواند تا 1000 یورو باشد. بیمه های اضافی متعددی وجود دارد که هزینه های اضافی دندانپزشکی را پوشش می دهد.

بهتر است شرایط ارائه دهندگان مختلف مقایسه شود. بسته به تعرفه ، کل طیف دندانپزشکی یا فقط خدمات خاص می توانند بیمه شوند سلامت شرکتهای بیمه می توانند بیمه تکمیلی دندانپزشکی را نیز انجام دهند. در بیشتر موارد ، حداکثر تا یک ماه پس از امضای قرارداد ، شخص مستحق بازپرداخت هزینه ها نیست. با این حال ، پس از 3 تا 5 سال عضویت ، درمان کانال ریشه می تواند برای بیمار کاملاً رایگان باشد (بستگی به تعرفه و ارائه دهنده آن دارد). خدمات ویژه ای که شامل بیمه درمانی نمی شوند ، مانند استفاده از میکروسکوپ یا اندازه گیری طول الکترومتر نیز تحت پوشش هستند.