اختلالات اضطرابی من

در زیر لیستی از پیدا خواهید کرد اختلالات اضطرابی که به طور منظم توسط ما گسترش می یابد. عملاً هر حرف حرف اول برخی از اختلالات اضطرابی است. صدها وجود دارد اختلالات اضطرابی که در این بین می توان آن را تفکیک کرد. لیستی از تمام اختلالات شروع شده با حرف I در زیر دیده می شود.

اختلال اضطراب با حرف I

  • یاتروفوبیا - ترس از پزشک (مراجعه)
  • Ichthyophobia - ترس از ماهی
  • ایلینگوفوبیا - ترس از سرگیجه
  • Insectophobia - ترس از حشرات
  • ایوفوبیا - ترس از مسموم شدن
  • ایزولوفوبیا - ترس از تنها بودن
  • ایزوپتروفوبیا - ترس از موریانه ها یا حشراتی که به چوب حمله می کنند
  • Ithyphallophobia - ترس از دیدن نعوظ