تیلودرونات

محصولات

Skelid موجود نیست.

اثرات

تیلودرونات (ATC M05BA05) مانع تحلیل استخوان می شود.

موارد مصرف

بیماری پیج