خلاصه | فیزیوتراپی و مولتیپل اسکلروزیس

خلاصه

ام اس یک است بیماری مزمن این قابل درمان نیست علاوه بر دارو درمانی ، درمان فیزیوتراپی مادام العمر به منظور حفظ یا بهبود عملکرد فیزیولوژیک بدن و همچنین تا آنجا که ممکن است مهم است. فیزیوتراپی بر اساس نوروفیزیولوژیک می تواند به عنوان نسخه دائمی خارج از موارد طبیعی تجویز شود.

این درمان می تواند حاوی محتوایی از مفاهیم Bobath ، Vojta یا PNF باشد و در صورت لزوم ، آنها را با سایر تکنیک های فیزیوتراپی مخلوط یا تکمیل کند تا هدف نهایی - حفظ استقلال - را دنبال کند. KG / ZNS بر اساس نوروفیزیولوژیک توسط بسیاری از اعمال ارائه شده است. همچنین مراکز درمانی وجود دارد که در زمینه درمان بیماران ام اس تخصص دارند.