ورزش در طول اندازه گیری فشار خون طولانی مدت | اندازه گیری فشار خون طولانی مدت

ورزش در طول اندازه گیری فشار خون طولانی مدت

اگر در زندگی روزمره خود به طور منظم ورزش می کنید ، کاملاً قابل قبول است که در روز اندازه گیری بدون آن ورزش نکنید. به طور کلی ، همه فعالیت های روزمره باید به طور معمول انجام شود تا تحریف در برداشت کلی ایجاد نشود. با این حال ، اگر ورزش در زندگی روزمره نادر است ، باید از آنها و همچنین سایر فعالیتهای استرس زا و خارق العاده پرهیز شود.

بسیاری از پزشکان توصیه می کنند که در طول 24 ساعت ورزش نکنند. این بخاطر این است که تحمل ورزش می تواند تأثیر فوری در داشته باشد خون فشار. نیم ساعت از تحمل ورزش در حال حاضر می تواند پایین تر باشد خون فشار برای 10 ساعت آینده خون فشار در هنگام ورزش به راحتی توسط استرس کنترل می شود فشار خون اندازه گیری. به همین دلیل ، توصیه می شود در طولانی مدت ورزش را متوقف کنید فشار خون اندازه گیری.

اندازه گیری شبانه فشار خون

برای ارزیابی کلی از فشار خون، تعیین مقادیر در شب از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در طول شب ، خواب باعث ایجاد کل می شود سیستم قلبی عروقی در افراد سالم برای کاهش فشار خون تنظیم فشار خون سالم نیز برای این امر مهم است.

یکی از پایین آمدن شب صحبت می کند. فشار خون باید در حدود 10-30 میلی متر جیوه در مقایسه با فشار خون در حالت استراحت در حالت بیداری کاهش یابد. برای بسیاری از افراد با فشار خون بالا، این کاهش شبانه به ویژه مشخص نیست.

فشار خون بالا می تواند یک عامل بازدارنده برای خواب باشد و به ویژه برای آن مضر است سلامت از نظر تأثیرات طولانی مدت آن. اندازه گیری فشار خون طولانی مدت این فرصت نادر را برای اندازه گیری فشار خون در هنگام خواب ارائه می دهد. با این حال ، ممکن است در هنگام اندازه گیری برای صاحب دستگاه اندازه گیری ناراحت کننده باشد. بسیاری از بیماران شکایت دارند که هر نیم ساعت یک بار با تورم کاف از خواب بیدار می شود. فرد باید سعی کند شب را با وجود اندازه گیری به بهترین نحو ممکن پشت سر بگذارد ، زیرا مقادیر در طول شب اطلاعات مهمی را برای پزشک فراهم می کند.