دراپروپیسین

محصولات

دراپروپیزین به صورت پاستیل (لاریلین) به صورت تجاری در دسترس است. این دارو در بسیاری از کشورها ثبت نشده است.

ساختار و خواص

دراپروپیزین (C13H20N2O2، Mr = 236.3 گرم در میلی مول) یک راسمات است. -انتانتیومر لوودروپروپیزین گزارش شده است كه از نظر دارويي فعال تر است (به آنجا مراجعه كنيد).

اثرات

دراپروپیزین (ATC R05DB19) ضد سرفه است.

موارد مصرف

تحریک کننده سرفه، بالا دستگاه تنفسی تحریک