مدت زمان | زگیل در کودکان

مدت زمان

بسیاری زگیل در کودکان پس از هفته ها یا ماه ها که بدن موفق به شکست ویروس شد ، خود به خود ناپدید می شوند. تحت درمان ، زگیل معمولاً کمی سریعتر ناپدید می شوند ، اما بیشتر اشکال درمانی باید چندین بار تکرار شود. از وقتی که زگیل بهبود یافته ایمنی وجود ندارد عفونت مجدد با زگیل ویروس ها امکان پذیر است و میزان عود نسبتاً زیاد است.