رادیکال های آزاد (استرس اکسیداتیو): علائم ، شکایات ، علائم

استرس اکسیداتیو علائم واضحی را نشان نمی دهد!

عوامل خطر بنابراین اولین نشانه اکسیداتیو احتمالی هستند فشار. با این حال، تشخیص اکسیداتیو فشار تنها با تشخیص آزمایشگاهی امکان پذیر است.