دمکلوسیکلین

محصولات

دمکلوسیکلین به صورت خمیر و سیمان به صورت تجاری در دسترس است پودر (لدرمیکس). از سال 1963 در بسیاری از کشورها تصویب شده است.

ساختار و خواص

دمکلوسیکلین (C21H21ClN2O8، Mr = 464.85 گرم در مول)

اثرات

دمکلوسیکلین (ATC A01AC01) دارای خواص ضد باکتری است.

موارد مصرف

  • برای پیشگیری از پالپیت
  • برای درمان محافظه کارانه پالپیت حاد با حفظ حیاتی پالپ (پالپیت حاد).
  • برای درمان پریودنتیت حاد