نلارابین

محصولات

نلارابین به عنوان محلول تزریق (Atriance) به صورت تجاری در دسترس است. از سال 2007 در بسیاری از کشورها تصویب شده است.

ساختار و خواص

نلارابین (C11H15N5O5، Mr = 297.3 گرم در مول) یک آنالوگ پورین است.

اثرات

نلارابین (ATC L01BB07) دارای خاصیت سمیت سلولی است. این اثرات به دلیل مهار سنتز DNA است.

موارد مصرف

درمان بیماران مبتلا به لنفوبلاستیک حاد سلول T سرطان خون و لنفوبلاستیک سلول T لنفوم.