کلرپروپام

محصولات

کلرپروپام به صورت تجاری در دسترس است پودر (Retenox-C) ، در میان محصولات دیگر.

ساختار و خواص

کلرپروپام (C10H12ClNO2، Mr = 213.7 گرم در مول) یک کلروفنیل کاربامات است.

اثرات

کلرپروپام چندین ماه جوانه زودرس سیب زمینی را مهار می کند.

علائم استفاده

بازدارنده جوانه زنی برای سیب زمینی سفره ای و علوفه ای.

مقدار مصرف

با توجه به دستورالعمل های استفاده. سیب زمینی ها در پاییز با عامل غبار گرفته و با کاغذ پوشانده می شوند.

هشدارها

La پودر نباید به سیب زمینی مرطوب ، بیمار یا به شدت آلوده ، سیب زمینی دانه ای و انواع Nicola اعمال شود. سیب زمینی حداقل 4 هفته نباید مصرف شود. برای احتیاط کامل به راهنمای استفاده مراجعه کنید.