تمرینات یوگا

ریاضت تمرینات در حال تبدیل شدن به یک جایگزین محبوب تر برای تقویت معمولی و تمدد اعصاب تمرینات به دلیل تطبیق پذیری آنها در درمان بیماریهای مختلف سیستم اسکلتی عضلانی. ریاضت تمرینات را می توان متناسب با شرایط مختلف جسمی تطبیق داده و افزایش داد.

تمرینات یوگا برای دو نفر / شریک

ممکن است یوگا ورزش برای 2 نفر خم شدن به جلو است.

 • در حالی که کف پاهایتان با پاهای همسرتان لمس می کنید ، روی یک صندلی بلند روی زمین بنشینید. در حالی که کمرتان صاف است ، تا جایی که می توانید به جلو خم شوید و در صورت امکان ، دست های شریک زندگی خود را بگیرید تا بتوانید خود را حتی بیشتر به جلو بکشید.
 • نوع دیگر خم شدن به جلو با خم شدن شریک زندگی و قرار دادن دستان خود بر روی ساق ها یا گرفتن مچ پا امکان پذیر است.

  هر دو شریک پشت به پشت می نشینند و شریک دیگر اکنون پشت خود را به شریک زندگی در خم جلو می گذارد.

 • یک تمرین شریک پیشرفته تر ، اما انجام آن آسان تر از آن است که در ابتدا به نظر می رسد ، ورزش معکوس است. در این تمرین ، یک شریک ابتدا با فشار دادن زانوها از موقعیت چهارپا به تمرین اصلی V معکوس می رود و اکنون فقط با دست و پا زمین را لمس کنید. باسن بالاترین نقطه بدن است. شریک دیگر دستهای خود را تقریباً نیم متر جلوتر از شریک زندگی روی زمین قرار می دهد و سپس یک پا را پس از دیگری روی شریک زندگی قرار می دهد استخوان های لگن در وارونه V. او اکنون می تواند از این موقعیت برای افزایش کشش موقعیت شریک زندگی این تمرینات را حدود 30 ثانیه تا یک دقیقه نگه دارید و سپس موقعیت ها را تغییر دهید.

تمرینات یوگا برای مبتدیان

به خصوص تمرینات اساسی در یوگا برای مبتدیان مناسب است. معمولاً می توان تمریناتی را که در ابتدا برای مبتدیان دشوار است ، متناسب کرد.

 • یک تمرین مهم برای صاف کردن ستون فقرات قفسه سینه مار کبری است.

  در حالت مستعد ، هر دو دست را در کنار قرار دهید قفسه سینه و سینه را تا جایی که می توانید آن را تحت قدرت خود بالا نگه دارید بلند کنید. این وضعیت را به مدت 5 نفس عمیق نگه دارید و سپس بالاتنه خود را دوباره به سمت پایین قرار دهید.

 • ورزش خوب دیگر برای مبتدیان ، ایستادن روی شانه است. عضلات شانه و پشت تقویت شده و شل می شوند.

  برای این کار به پشت دراز بکشید و دستان خود را در کنار بدن قرار دهید. سپس هر دو پایه کشیده را بلند کرده و به سمت سقف دراز کنید. در یک حرکت روان ، کمر نیز از کف جدا می شود.

  کمر را با هر دو دست حمایت کنید ، بازوها روی زمین می مانند ، پاها کشیده شده و با کمر یک خط ایجاد می کنند.

 • یک تمرین پیشرفته تر از باید شخم است. برای این کار ، پاها را از حالت شروع گاوآهن در حالت کشیده پایین بیاورید تا پاها در بهترین حالت با زمین پشت سر خود را لمس کنند. اگر این امکان وجود ندارد ، پاها را در هوا کشیده نگه دارید.