زیملاگاتران

محصولات

Ximelagatran (اگزانتا ، پوشش فیلم) قرص) در سال 2006 از بازار خارج شد یا در برخی از کشورها مورد تأیید قرار نگرفت کبدخواص سمی در آزمایشات بالینی مشاهده شده است.

ساختار و خواص

Ximelagatran (سی24H35N5O5، Mr = 473.6 گرم در مول) یک پیش دارو است که در ارگانیسم به متابولیت فعال ملاگاتران تبدیل می شود. Melagatran خود به صورت تزریقی از نظر تجاری نیز موجود بود.

اثرات

Ximelagatran (ATC B01AE05) دارای خواص ضد ترومبوتیکی است. این یک مهار کننده مستقیم ، رقابتی و برگشت پذیر ترومبین است. ترومبین یک پروتئیناز سرین است که تبدیل آن را کاتالیز می کند فیبرینوژن به فیبرین و نقش اصلی در خون لخته شدن

موارد مصرف

برای پیشگیری از بیماری ترومبوآمبولیک (مثلاً پیشگیری بعد از جراحی تعویض مفصل ران یا زانو).

عوارض جانبی

Ximelagatran دارای خواص کبدی سمی است و ممکن است ایجاد کند کبد آسیب.