گل پشم (مولن)

گیاه ساقه

Scrophulariaceae ، mullein common ، L. Scrophulariaceae ، mullein با گلهای بزرگ.

داروی دارویی

گلهای گلدان پشمی Verbasci flos. گلهای خشک شده به گلبرگهای تاج با گل های پرچمی که توسط L. Bertol وصل شده اند ، کاهش می یابند. (شراد).

آماده سازی

گونه های pectorales PH

عناصر

  • گلیکوزیدهای ایریدوئید
  • گلیکوزیدهای فنیل اتانوئید
  • موسیلاژ
  • ساپونین ها
  • فلاونوئیدها ترکیباتی هستند

اثرات

  • ضد تحریک کننده
  • منتظر

زمینه های برنامه

Catarrh ، برونشیت حاد, سرفه, سرد, گلو درد.

مقدار مصرف

به عنوان تزریق ، دوز روزانه 3-4 گرم

عوارض جانبی

هیچ کدام مشخص نیست

آماده سازی در بازار

موجود در برخی مخلوط چای. چای سینه عصاره در آبنبات های گیاهی متعددی وجود دارد ، به عنوان مثال ، ریکولا.