بیماری لکه سفید (ویتیلیگو): عوارض

موارد زیر مهمترین بیماریها یا عوارضی است که ممکن است توسط ویتیلیگو (بیماری لکه سفید) در آن ایجاد شود:

پوست و زیر جلدی (L00-L99).

  • آلودگی کل پوست

نئوپلاسم ها - بیماری های تومور (C00-D48)

  • بدخیم (بدخیم) پوست تومورها ، مشخص نشده است.

عوامل پیش آگهی

  • رنگ آمیزی در سطح وسیع (> 20٪)
  • رنگ آمیزی شیرینی مانند
  • درگیری مخاط
  • Leukotrichia (سفید شدن مو)
  • پدیده مثبت Köbner (شکل خاص بیماری تغییرات پوستی پس از تحریک غیر اختصاصی (در اینجا: نور خورشید) در ناحیه ای از پوست که قبلاً تحت تأثیر آن نبوده است - همراه با اریتم خورشیدی /آفتاب سوختگی).