بیماری ویپل: یا چیز دیگری؟ تشخیص های افتراقی

خون، اندام های خونساز-سیستم ایمنی بدن (D50-D90)

  • سارکوئیدوز (بیماری بوک) - بیماری التهابی سیستمیک که در درجه اول بر آن تأثیر می گذارد پوست، ریه ها ، و لنف گره ها

پوست و زیر جلدی (L00-L99).

  • واسکولیت (التهاب عروقی)

سیستم قلب و عروق (I00-I99)

دهان، مری (مری) ، معدهو روده ها (K00-K67 ؛ K90-K93).

  • سندرم سوbs جذب - اختلال در مواد مغذی جذب.

سیستم اسکلتی - عضلانی و بافت همبند (M00-M99).

نئوپلاسم ها - بیماری های تومور (C00-D48)

  • لنفوم - نئوپلاسم بدخیم ناشی از سیستم لنفاوی.

روان - سیستم عصبی (F00-F99 ؛ G00-G99).

  • کم خونی