چه زمانی باید به دندانپزشک مراجعه کنم؟ | گونه ضخیم

چه زمانی باید به دندانپزشک مراجعه کنم؟

اگر تورم گونه بعد از چند روز تا حداکثر یک هفته فروکش نکرده و همراه باشد درد در ناحیه زخم ، عمومی مختل شده است شرط or تب، باید سریعاً با دندانپزشک مشورت شود. در این حالت بعد از عمل معمول نیست التیام زخم. به خصوص اگر هیچ جراحی انجام نشده باشد ، تورم همراه با ناراحتی همیشه نشانه التهاب یا عفونت باکتریایی است. در چنین مواردی ، دندانپزشک می تواند علت "گونه ضخیمو آن را درمان کنید.

مدت زمان

چارچوب زمانی یک آبسه بیماری را نمی توان به وضوح تعریف کرد. در حال حاضر توسعه می تواند متغیر باشد. از توسعه سریع تورم تا تظاهرات آهسته بیماری همه چیز قابل تصور است. با وجود اطمینان مشخص ، می توان گفت که آبسه در هوای گرم تابستان با سرعت بیشتری رشد می کند.