میزان بقا در سرطان پستان منفی سه برابر چقدر است؟ | امید به زندگی برای سرطان پستان

میزان بقا در سرطان پستان منفی سه برابر چقدر است؟

سه گانه منفی سرطان پستان در مقایسه با سایر انواع سرطان پستان ، بدترین میزان بقا را دارد. دلیل این امر این است که در زمان تشخیص اولیه ، ابعاد بزرگتر تومور اغلب در حال حاضر وجود دارد ، زیرا رشد نسبتاً تهاجمی را توصیف می کند. بنابراین ، در زمان تشخیص ، لنف گره های زیر بغل غالباً تحت تأثیر سلولهای توموری قرار دارند.

از آنجا که لنف وضعیت گره یک عامل اساسی برای پیش آگهی و میزان بقا است ، باید نرخ بقای بدتری را انتظار داشت. با این حال ، میزان بقا به طور قابل توجهی توسط پاسخ فردی به تعدیل می شود شیمی درمانی. بیمارانی که به خوبی پاسخ می دهند شیمی درمانی نرخ بقا مشابه بیماران با پیش آگهی مطلوب تر است سرطان پستان انواع.

در صورت ابتلا به غدد لنفاوی ، احتمال بهبودی چقدر است؟

لنفاوی درگیری گره نقش مهمی در پیش آگهی دارد سرطان پستان. بستگی به این داره گره های لنفاوی تحت تأثیر قرار می گیرند و چه تعداد. بیشتر گره های لنفاوی در حال حاضر شامل لانه های سلول های توموری است ، از نظر آماری احتمال بهبودی کمتر است.

درگیری گره های لنفاوی نشان می دهد که سرطان در حال حاضر به خارج از مرزهای محلی خود گسترش یافته است. اگر 1-3 باشد گره های لنفاوی تحت تأثیر قرار می گیرند و همزمان گیرنده هورمون تومور منفی یا HER2 مثبت است ، به آن تومور پر خطر می گویند. اگر بیش از 4 غدد لنفاوی تحت تأثیر قرار بگیرند ، بدون توجه به وضعیت گیرنده ، توموری با خطر بالا است.

این نیز تأثیرات قابل توجهی در درمان دارد. اگر گره های لنفاوی زیر بغل تحت تأثیر قرار بگیرند ، در طی جراحی به طور کامل برداشته می شوند و همه آنها به صورت جداگانه بررسی می شوند. در شیمی درمانی بعدی ، هورمون یا آنتی بادی درمانی، یک روش درمانی تهاجمی تر نیز در مورد غدد لنفاوی مثبت انتخاب می شود تا بیمار بهترین شانس بهبود را داشته باشد. هیچ آمار مشخصی در مورد احتمال درمان درگیری غدد لنفاوی وجود ندارد ، زیرا فاکتورهای زیادی برای ایجاد تعمیم درگیر هستند. خطر فردی را فقط پزشک معالج می تواند تخمین بزند و حتی او فقط می تواند به آمار و تجربه خود اعتماد کند.