بهترین راه برای آرام سازی ستون فقرات گردنی چیست؟

بهترین راه برای آرام سازی ستون فقرات گردنی چیست؟ اگر ستون فقرات گردنی تنش داشته باشد ، حرکات به طور فزاینده ای سخت و دشوار می شوند درد افزایش می یابد ، بیشتر مردم در مورد مراجعه به دکتر فکر می کنند. این اصولاً اشتباه نیست ، اما حتی با چند تمرین ساده می توان در خانه اصلاح کرد. در ادامه برخی از این تمرینات را با جزئیات بیشتری توضیح خواهیم داد تا بتوانید ستون فقرات گردن رحم را خسته کنید.

تمرینات

1.) تمدد اعصاب از شانه ها و گردن: برای انجام تمرین فقط به صندلی نیاز است. روی لبه جلوی صندلی بنشینید.

اطمینان حاصل کنید که تا جای ممکن صاف و مستقیم بنشینید ، در صورت امکان عضلات شکم و باسن خود را برای حمایت کمی فشار دهید. اکنون دستان خود را مستقیم به جلو دراز کنید ، در حالی که آرنج ها به سمت بیرون قرار دارند. از این وضعیت دستان خود را خم کنید تا نوک انگشتان کمی روی شانه ها قرار بگیرد (دستان خود را به صورت صلیب قرار ندهید!).

نفس بکشید و آرنج های خود را مقابل هم قرار دهید قفسه سینه تا اینکه کمی یکدیگر را لمس کنند. چه زمانی تنفس بیرون ، با بازوها به موقعیت اولیه برگردید. تمرین را 5 بار تکرار کنید.

2.) تمدد اعصاب از کتف کمربند عضلانی و شانه ای را دراز بکشید و پاها را خم کنید. بالشتک باید نسبتاً سخت و پایدار باشد (در رختخواب عمل نکنید).

اکنون از این وضعیت بازوها را به صورت عمودی به سمت بالا دراز کنید. چه زمانی تنفس در داخل ، بازوی راست خود را به سمت سقف بکشید تا شانه از زمین بلند شود. اکنون باید کمی احساس کشیدگی کنید ، آن را برای چند ثانیه نگه دارید و سپس اجازه دهید بازوی شما دوباره غرق شود تنفس از.

سپس طرف را عوض کنید. 3 تکرار در هر طرف. 3.)

کشش جانبی گردن عضلات یا به حالت ایستاده قرار بگیرید. اکنون بازوی راست خود را به صورت زیر و رو کنید تا کف دستتان به معبد چپ برسد. اکنون دست خود را به سمت شانه راست حرکت دهید.

مراقب باشید فشار زیادی وارد نکنید و تمرین را به آرامی انجام دهید. هنگامی که احساس کشش در سمت چپ خود می کنید گردن، موقعیت را برای چند ثانیه نگه دارید و سپس به آرامی به حالت اولیه برگردید. تغییر طرف

3 تکرار در هر طرف. 4.) تیغه های شانه را کشیده و یا برای این تمرین به حالت ایستاده و صاف بنشینید.

حالا بازوها را مستقیم به جلو بکشید تا موازی زمین شوند. دستان خود را در هم قفل کنید به طوری که کف دستان شما رو به بدن باشد. اکنون سعی کنید تیغه های شانه خود را بکشید و دستان خود را به جلو از بدن دور کنید.

کشش را برای چند ثانیه حفظ کنید. تمرین را 5 بار تکرار کنید. تمرینات بیشتر را می توان در مقاله یافت:

  • تمرینات بسیج ستون فقرات گردنی
  • بهترین راه برای کشش ستون فقرات گردنی چیست؟
  • تمرینات فیزیوتراپی HWS
  • تمرینات کششی