مقادیر بارداری چه تاثیری در رشد کودک من دارد؟ | مقادیر غده تیروئید در دوران بارداری

مقادیر بارداری چه تاثیری در رشد کودک من دارد؟

تیروئید هورمون نقش مهمی در کنترل رشد جسمی و روحی کودک دارند. از آنجا که کودک در ابتدا قادر به تولید آن نیست هورمون خود به تولید مادر بستگی دارد غده تیروئید. هورمون از طریق طریق به کودک برسید خون و جفتکم کاری غده تیروئید بنابراین می تواند عواقب مهلکی برای داشته باشد رشد کودک و باید بدون شکست شناسایی و درمان شود ، زیرا در غیر این صورت حتی الف سقط جنین می تواند نتیجه باشد.

یک پرکار غده تیروئید مادر همچنین می تواند برای کودک در حال رشد بسیار مضر باشد. بنابراین بسیار مهم است که مقادیر غده تیروئید در محدوده طبیعی مربوطه قرار دارند بارداری دوره زمانی. اگر سو that ظن وجود داشته باشد که مادر دارای اختلال عملکرد تیروئید است ، مقادیر غده تیروئید در او خون باید تعیین شود