چه اتفاقی می افتد که RM برای دومین بار پاره شود؟ | کاف روتاتور پاره شده - فیزیوتراپی ، تمرینات و بهبودی

چه اتفاقی می افتد که RM برای دومین بار پاره شود؟

اگر روتاتور کاف برای بار دوم پاره می شود ، ظرفیت بار و تحرک شانه به طور قابل توجهی کاهش می یابد. اگر تاندون بعد از اولین پارگی با جراحی ثابت شد ، ممکن است میخ روی بازو کاملاً پاره شود ، به این معنی که عمل مجدداً نشان داده می شود. روند بهبود به دلیل بافت از پیش آسیب دیده کندتر است و خطر عوارض دیررس افزایش می یابد.

محدودیت های حرکتی موجود ممکن است مزمن شود و درد ممکن است با گذشت زمان افزایش یابد. اگر روتاتور کاف به دلیل ورزش یا حرکات شدید پاره می شود ، باید در دراز مدت از آن اجتناب کرد. همچنین آموزش شانه با استفاده از تمرینات تقویتی و تثبیت کننده بسیار مهم است تا از آسیب بیشتر جلوگیری شود. به طور کلی ، بازسازی بیشتر از اولین آسیب به طول می انجامد.