در صورت وجود متاستاز ، شانس درمان چقدر است؟ | امید به زندگی برای سرطان پستان

در صورت وجود متاستاز ، شانس درمان چقدر است؟

In سرطان پستان، باید تشخیص داد لنف گره متاستازها از متاستاز در اندام های دیگر. وقتی ما به طور عامیانه صحبت می کنیم لنف منظور ما از درگیری گره است متاستازها در گره های لنفاوی. لنفاوی درگیری گره با شانس بهبودی بالاتر از متاستازها در اندام های دیگر

سرطان پستان دوست دارد در ریه ها متاستاز کند ، کبد، اسکلت یا مغز، مثلا. به محض وجود متاستاز در این اندامها ، هدف اصلی درمانی معمولاً دیگر بهبود بیماری نیست. متاستازها نشانه آن است که سرطان پستان از طریق جریان خون به بدن منتقل شده و توقف مجدد بیماری تقریباً غیرممکن است.

در این مرحله ، درمان بیشتر بر حفظ عملکردهای بدن و کیفیت زندگی بیمار متمرکز است. حتی با وجود متاستازها ، بقا برای سالها ممکن است امکان پذیر باشد ، به همین دلیل اظهارنظر در مورد میزان بقا دشوار است. علاوه بر این ، باید با توجه به محلی سازی متاستاز ، تفاوت قائل شد. به عنوان مثال ، متاستاز استخوان با درمان مدرن به خوبی قابل درمان است و بار بیمار می تواند با بار غیر بدخیم قابل مقایسه باشد بیماری مزمن.

اندازه تومور چگونه بر میزان زنده ماندن تأثیر می گذارد؟

اندازه تومور اولیه یکی از عوامل مربوطه است که می تواند بر میزان بقا نیز تأثیر بگذارد. تومور تا حد ممکن کوچکتر از نظر پیش آگهی نسبت به تومور بزرگ از نظر بقا مطلوب تر است. تومورهای کوچکتر یا مساوی با اندازه 2 سانتی متر هنوز هم به عنوان تومورهای کم خطر طبقه بندی می شوند. فرض بر این است که تومورهای کوچک هنوز هم یک اتفاق محلی هستند. تومورهای بزرگ خطر بیشتری دارند که قبلاً وارد آن شده اند سیستم لنفاوی و سلولهای تومور در حال حاضر در سلولهای تومور وجود دارد گره های لنفاوی.

چگونه مرحله بر میزان بقا تأثیر می گذارد؟

پستان سرطان با توجه به طبقه بندی TNM به مراحل مختلفی تقسیم می شود. هر حرف TNM مخفف ویژگی متفاوتی از تومور است. T اندازه و وسعت تومور را طبقه بندی می کند.

تومور موضعی که اندازه آن کمتر یا مساوی 2 سانتی متر است ، تأثیر مثبتی بر میزان بقا دارد. اگر یافته ها کم باشد ، گره های لنفاوی اغلب هنوز تحت تأثیر قرار نگرفته اند ، که تأثیر قابل توجهی در پیش آگهی و میزان بقا دارد. در مورد تومورهای بزرگتر ، باید یک رشد بسیار تهاجمی یا یک دوره رشد طولانی مدت را در نظر گرفت ، که احتمال بروز موضعی را کاهش می دهد. سرطان.

N (گره های انگلیسی = گره های لنفاوی) اطلاعاتی در مورد وضعیت غدد لنفاوی فراهم می کند. طبقه بندی TNM همچنین بین محلی سازی های مختلف غدد لنفاوی تفاوت قائل می شود.

با این حال ، برای میزان بقا ، مهم است که تعداد غدد لنفاوی تحت تأثیر قرار گرفته است. M در طبقه بندی مخفف متاستاز است. این به متاستازهای غدد لنفاوی اشاره نمی کند ، بلکه به متاستاز در اندام های دیگر مانند ریه ها یا کبد.