چه گزینه هایی وجود دارد؟ | معاینه اشعه ایکس از کودک

گزینه ها چیست؟

روش های تصویربرداری جایگزین عمدتا هستند سونوگرافی و MRI با این حال ، هر دو برای معاینه بافت های نرم مانند اندام مناسب ترند و کمتر برای ارزیابی استخوان ها. در كودكان بسیار كوچك ، قسمت زیادی از اسكلت هنوز استخوان بندی نشده و هنوز هم متشكل است غضروف.

این بدان معناست که سونوگرافی به طور خاص می تواند اشعه ایکس را تا حدی جایگزین کند. در طی MRI ، بیمار باید حداقل چند دقیقه کاملاً دراز بکشد تا بتواند تصویر مناسبی بدست آورد. این مشکلی برای کودکان بی قرار است. به این دلیل، اشعه ایکس معایناتی مانند CT اغلب با کمترین دوز تابش ممکن انجام می شود.