آتروفی ولووژینال ، سندرم یائسگی دستگاه تناسلی: طبقه بندی

اشکال زیر با توجه به تظاهرات بالینی آنها متمایز می شود:

 • واژن (واژن)
 • ولوا (مجموعه ارگانهای اولیه جنسی خارجی).
  • آتروفی ولو (آتروفیک) ولویت).
 • دستگاه ادراری تحتانی
  • عفونت های دستگاه ادراری (سيستيت/ سیستیت).
  • بیاختیاری
   • بی اختیاری استرس (بی اختیاری استرس)
   • بی اختیاری را فوری کنید