ولویت: عوارض

موارد زیر مهمترین بیماریهایی است که می تواند ناشی از ولویت (التهاب دستگاه تناسلی خارجی) از جمله بیماری ولو باشد:

پوست و زیر جلدی (L00-L99).

 • ناحیه مقعدی ، پرینه ، ناحیه گلوتئال (ناحیه باسن) ، کشاله ران ، مونس پوبیس (مونس ونریس یا مونس پوبیس) ، منطقه رکتال:

بیماریهای عفونی و انگلی (A00-B99).

 • عفونت های ثانویه به دلیل تغییرات احتمالی

نئوپلاسم ها - بیماری های تومور (C00-D48)

 • براساس تغییرات آتروفیک یا عفونت HPV:
  • سرطان
  • پرنئوپلازی (ضایعات پیش سرطانی)

روان - سیستم عصبی (F00-F99؛ G00-G99)

 • افسردگی واکنشی

بارداری ، زایمان و نفاس (O00-O99)

 • سقط جنین (سقط جنین)
 • آندومتریت زایمان پس از زایمان (التهاب رحم بعد از زایمان)
 • تولد زودرس
 • عفونت بعد از سقط جنین
 • بهبودی ثانویه بعد از اپیزیوتومی (برش پرینه) ، پارگی پرینه.
 • پارگی زودرس غشاها
 • زایمان زودرس

سیستم ادراری ادراری (کلیه ، مجاری ادراری - اندام های تولید مثل) (N00-N99)

 • آدنکسیس (التهاب لوله های فالوپ و تخمدان).
 • ناهنجاری های خونریزی (اختلالات خونریزی).
 • دیسپارونیا (رابطه دردناک)
 • آندومتریت (التهاب رحم)
 • پیلونفریت (التهاب لگن کلیه)
 • توبواریان آبسه - مجموعه کپسوله شده از چرک در محدوده ی لوله های فالوپ / تخمدان
 • اورتریت (التهاب مجرای ادرار)
 • واژینیسموس (واژینیسموس)
 • وولوا
  • آبسه
  • زخم
 • سیستیت (التهاب مثانه)