استفراغ خون (هماتمیس)

هماتیتز (مترادف: استفراغ of خون; استفراغ هماتین ؛ استفراغ از قهوه زمینه؛ ICD-10-GM K92.0: هماتمیس) توصیف استفراغ از قرمز یا قهوهزمین (سیاه و قهوه ای) خونبه دومی ناشی از وجود هماتین است. این زمانی شکل می گیرد که هموگلوبین در تماس با اسید معده. تغییر رنگ به دلیل اکسید شدن است اهن in هموگلوبین.

هماتیتز می تواند علامت بسیاری از بیماری ها باشد (به بخش "تشخیص های افتراقی" مراجعه کنید). معمولاً علت در مری (لوله غذا) یا دستگاه گوارش فوقانی (OGIB ، قسمت فوقانی) یافت می شود. خونریزی گوارشی)/دستگاه گوارش

دوره و پیش آگهی: هماتمسیس یک اورژانس پزشکی است. تمرکز اولیه متوقف کردن خونریزی است. دوره و پیش آگهی بستگی به علت و درجه آن دارد خون ضرر پایدار