ویتامین K: فعل و انفعالات

فعل و انفعالات ویتامین K با سایر عناصر ریز مغذی (مواد حیاتی):

ویتامین A و ویتامین E

دوزهای بالای ویتامین A و ویتامین E اثر ویتامین K متابولیسم در این زمینه ، کافی است ویتامین A دخالت می کند ویتامین K جذب، در حالی که نوعی از ویتامین E (توكوفرول كینون ها) آنزیم كربیلاز وابسته به ویتامین K را مهار می كند.