ویتامین E: گروه های خطرناک

گروه های خطرناک برای کمبود ویتامین E شامل افرادی هستند که:

  • به عنوان مثال ، عادات غذایی نامتعادل طولانی مدت ، افزایش مصرف ماهی های غنی از اشباع اسیدهای چرب.
  • اختلالات جذب در شرایطی که در دودکش ، سندرم روده کوتاه ، فیبروز کیستیک، پانکراتیت مزمن ، کلستاز.
  • اختلالات حمل و نقل (در لیپوپروتئینمی A-beta).

با توجه به محاسبات موجود در مورد مصرف ویتامین E، به نظر می رسد که بخشی از زنان به طور متوسط ​​به مقادیر مرجع برای دریافت کافی نمی رسند.

یادداشت در مورد وضعیت عرضه (مطالعه ملی مصرف II 2008):

48٪ از مردان و 49٪ از زنان به میزان توصیه شده در روز نمی رسند.