جراحی احشایی

به جراحی احشایی، جراحی شکم نیز می گویند. زمینه کاری آن شامل بیماری ها و آسیب های اندام های داخلی به ویژه مری، معده، مجاری صفراوی، روده کوچک و بزرگ، کبد و لوزالمعده است. عمل بر روی غده تیروئید و غدد فوق کلیوی نیز در محدوده جراحی احشایی قرار می گیرد.

به عنوان مثال، جراحان احشایی برای بیمارانی که شرایط زیر را دارند، درمان جراحی ارائه می کنند:

  • بیماری های راست روده (مانند هموروئید، فیستول، شقاق)
  • تومورهای خوش خیم در حفره شکمی (مثلاً کبد)
  • سرطان های شکم (مانند سرطان معده، سرطان روده بزرگ، سرطان کبد، سرطان پانکراس)
  • سنگ کلیه
  • التهاب پانکراس (پانکراتیت)
  • بیماری های تیروئید (مانند پرکاری تیروئید، تومورها)
  • فتق (فتق روده، مثلاً فتق مغبنی، فتق نافی)