بی اختیاری ادرار: عوارض

موارد زیر مهمترین بیماریها یا عوارضی است که ممکن است در اثر بی اختیاری ادرار (ضعف مثانه) ایجاد شود:

پوست و زیر جلدی (L00-L99).

  • عفونت های پوستی ، مشخص نشده است
  • تحریکات پوستی ، مشخص نشده است
  • بیاختیاریدرماتیت وابسته / واکنش التهابی از پوست (IAD) ؛ DD (تشخیص افتراقی) دیکوبیتوس (زخم فشار ناشی از آفت بستر) ، آلرژیک یا سمی درماتیت تماس بگیریدو intertrigo (خارش ، گریه پوست تحریک که عمدتا در چین های پوستی ایجاد می شود).

روان - سیستم عصبی (F00-F99 ؛ G00-G99).

  • افسردگی
  • اختلال عملکرد جنسی
  • انزوای اجتماعی

دستگاه ادراری ادراری (کلیه ، دستگاه ادراری - اندامهای جنسی) (N00-N99)