مدت زمان درمان | تاج دندان

مدت زمان درمان

درمان دندان مصنوعی زمان بر است ، زیرا موارد زیادی باید از قبل روشن شود و تاج را باید در آزمایشگاه دندانپزشکی تهیه کرد. قبل از ساختن تاج ، دندانپزشک یک آزمایش را انجام می دهد اشعه ایکس (فیلم دندان) از دندان و بررسی شرط از ریشه ها در بعضی موارد توصیه می شود که a درمان کانال ریشه، زیرا التهاب دندان اعصاب ممکن است لازم باشد تاج را پس از آن بردارید. پس از آن دندان آسیاب می شود تا بتواند تاج بعدی را بدون مشکل ثابت کند. پس از پایان آزمایشگاه ، دندانپزشک ترمیم موقت را برداشته و بقایای سیمان چسب را از بین می برد. تاج جدید را می توان بلافاصله پس از آن قرار داده و پیوند داد.

دوام

دوام تاج دندان به یک طرف به مواد انتخابی و از طرف دیگر به مراقبت دندان (یا تاج) بیمار بستگی دارد. مخصوصاً خط لثه باید با دقت تمیز و مراقبت شود. در شرایط ایده آل ، تاج های تمام ریخته گری و گالوانیک می توانند در گلدان باقی بمانند حفره دهان بین 15 تا 25 سال. تاج های تمام سرامیک معمولاً تا 15 سال روی دندان تحت درمان باقی می مانند. از طرف دیگر ، تاج های ساخته شده از پلاستیک بسیار حساس به خاک هستند و فقط دو تا پنج سال دوام دارند.

هزینه

درمان دندان خراب با تاج معمولاً کاملاً تحت پوشش قانونی نیست سلامت شرکت های بیمه ، آنها فقط یک کمک هزینه ثابت پرداخت می کنند. این کمک هزینه ثابت می تواند افزایش یابد ، به عنوان مثال ، با مراجعه منظم به کنترل و نگهداری کتابچه پاداش. بیمار باید هزینه های باقیمانده را از جیب خود پرداخت کند ، مبلغ دقیق آن به مواد مصرفی بستگی دارد.

تاج های کاملاً ریخته شده برای هر دندان به طور متوسط ​​بین 90 تا 130 یورو قیمت دارند. روکش تاج ها با هزینه 230 تا 350 یورو برای هر دندان تا حدودی گران ترند. اگر بیمار یک تاج کاملاً سرامیکی را انتخاب کند ، برای هر دندان بین 280 تا 450 یورو هزینه دریافت می شود.