تراستوزوماب امتانسین

محصولات

تراستوزوماب emtansine به صورت استریل از نظر تجاری در دسترس است پودر برای تهیه یک کنسانتره محلول تزریق (Kadcyla). از سال 2013 در بسیاری از کشورها تصویب شده است.

ساختار و خواص

تراستوزوماب emtansine یک ماده مخدر آنتی بادی است که HER2 را هدف قرار می دهد. از آنتی بادی ضد HER2 تشکیل شده است تراستوزوماب (Herceptin) ، که از طریق یک اتصال دهنده به مهار کننده میکروتوبول DM1 (یک مشتق مایتانزین) نیز مرتبط است.

اثرات

تراستوزوماب ایمتانسین (ATC L01XC14) دارای خواص سمیت سلولی و ضد توموری است.

موارد مصرف

به عنوان تک درمانی برای درمان بیماران مبتلا به HER2 مثبت ، غیر قابل برداشت ، محلی پیشرفته یا متاستاتیک سرطان پستان که تحت درمان با تراستوزوماب و یک تاکسان هستند.