آموزش درمانی

آموزش آموزش پزشکی به منظور افزایش کارایی و ظرفیت بار بدن است و تحت نظارت پزشکی انجام می شود. بسته به نوع تمرین ، قدرت ، تحمل or هماهنگی قابل بهبود است علائم مکرر برای چنین درمانی ، به عنوان مثال ، برگشت است درد، لیز خوردن دیسک یا کمبود وضعیت.

آموزش درمانی برای مفاصل مختلف

دیسک فتق شده ، ظهور بافت از هسته ژلاتینی دیسک را به داخل توصیف می کند کانال نخاعی. فشار بر ریشه های عصبی می تواند منجر شود درد، فلج و / یا اختلالات حسی. رایج ترین محل فتق دیسک در ناحیه ستون فقرات کمر است.

اقدامات فیزیوتراپی در زمینه محافظه کارانه درمان دیسک فتق یک منطقه بسیار مهم را نشان می دهد با تقویت عضلات کمر در محدوده اقدامات فیزیوتراپی ، یک هدایت عضلانی بهبود یافته از ستون فقرات حاصل می شود ، که در نهایت منجر به بار کمتر روی عضله می شود دیسک بین مهره ای.