رباط پاره شده در آرنج | فیزیوتراپی برای التهاب تاندون عضله دوسر بازویی

رباط پاره شده در آرنج

A رباط پاره شده در آرنج به ندرت به عنوان یک آسیب مستقل رخ می دهد. رباط پاره شده هنگامی اتفاق می افتد که به یک نیروی بیش از حد وارد شود مفصل آرنج در جهات مختلف ناشی از نیروی خارجی. در بیشتر موارد چنین صدمه ای باعث آسیب به سایر ساختارها در می شود مفصل آرنج، بنابراین درمان گسترده ضروری است.

La کمک های اولیه اندازه گیری همچنین شامل قانون PECH (استراحت ، یخ ، فشار = فشار ، ارتفاع). در صورت عدم آسیب استخوان یا سایر عوارض ، الف رباط پاره شده در آرنج با اقدامات درمانی محافظه کارانه به خوبی قابل درمان است. به منظور جلوگیری از آسیب های بعدی بیشتر مانند آرتروز از آرنج به عنوان یک نتیجه دیررس ، مهم است که به برنامه درمانی درمانگران پایبند باشید و به ابتکار عمل خود به طور منظم آموزش دهید.

خلاصه

به طور کلی ، التهاب تاندون دو سر بازویی بیماری است که درمان آن تا حدودی دشوارتر است. این امر به این دلیل است که موقعیت و پیچیدگی سازه های اطراف ، مراقبت مناسب از آن را غیرممکن می کند و متأسفانه بارگذاری نادرست امری عادی است. هدف از درمان برای تاندون دو سر بازویی التهاب برای تقویت است مفصل شانه به حدی که فشار از تاندون برداشته شود و در نتیجه آن را تسکین دهد. به عنوان یک قاعده ، جراحی برای آن لازم نیست تاندون دو سر بازویی التهاب ، از آنجا که با اقدامات درمانی محافظه کارانه می توان به نتایج خوبی دست یافت.