سندرم زولینگر-الیسون: علل ، علائم و درمان

سندرم زولینگر-الیسون یک اختلال توموری است که در آن تومورهای دستگاه گوارش باعث تولید بیش از حد هورمون گاسترین می شوند. در بیش از نیمی از موارد ، تومورها گاسترینوم بدخیم هستند. درمان درمانی قبل از متاستاز امکان پذیر است. سندرم زولینگر-الیسون چیست؟ هورمون گاسترین در دستگاه گوارش سنتز می شود. تولید بیش از حد این هورمون… سندرم زولینگر-الیسون: علل ، علائم و درمان