سندرم زلوگر: علل ، علائم و درمان

سندرم زلوگر اصطلاح پزشکی یک بیماری متابولیک ژنتیکی و کشنده است. این با عدم وجود پراکسیزوم ها آشکار می شود و می تواند با آن مشخص شود. این سندرم به دلیل جهش ژنی مادرزادی است و می تواند در خانواده ها به ارث برسد. سندرم زلوگر چیست؟ سندرم زلوگر یک اختلال ارثی نسبتاً نادر است. این است … سندرم زلوگر: علل ، علائم و درمان