علل و رفع کک ومک

علائم در انسان ، نیش کک اغلب در قسمت پایینی ساق پا در محل گزش نامنظم ظاهر می شود که باعث خارش شدید می شود. نیش های تک کک به ندرت مشاهده می شود. در افراد غیر حساس ، نیش ها به صورت خونریزی های کوچک و نقطه ای ظاهر می شوند. پس از ایجاد حساسیت ، گلوچه تشکیل می شود. در نتیجه واکنش دیررس ، پاپول قرمز و بسیار خارش دار ایجاد می شود که… علل و رفع کک ومک