مراحل زوال عقل

دمانس یک بیماری است که به آرامی پیشرفت می کند و با از دست دادن ظرفیت ذهنی همراه است. این به دلیل مرگ سلول های عصبی است. بسته به بیمار ، این بیماری با سرعت های متفاوتی پیشرفت می کند ، اما نمی توان آن را برای همیشه متوقف کرد. بسته به علائم ایجاد شده و میزان زوال عقل ، مراحل آن در مورد زوال عقل تقسیم می شود. … مراحل زوال عقل

مدت زمان | مراحل زوال عقل

مدت زمان بیماری زوال عقل در هر مورد متفاوت است. هیچ قانونی را نمی توان تعیین کرد که پیش بینی کند این بیماری چقدر طول خواهد کشید. آنچه مسلم است این است که این بیماری قابل درمان نیست ، اما تنها با مصرف برخی داروها به تاخیر می افتد. به طور متوسط ​​، هر مرحله حدود سه سال طول می کشد ، به طوری که بسته به… مدت زمان | مراحل زوال عقل