درد دندان عقل: علل ، درمان و کمک

رویش دندان عقل نشانه بلوغ و رسیدن به سن خاصی است. از آنجا که آنها در جای خود تنظیم نشده اند ، لازم نیست همه را تحت تأثیر قرار دهد. در حالی که برخی از آنها هیچ مشکلی ندارند ، بسیاری دیگر از درد دندان عقل رنج می برند و مجبور به جراحی دندان عقل می شوند. درد دندان عقل چیست؟ … درد دندان عقل: علل ، درمان و کمک