وقتی کودک وقت خود را می گیرد: تشویق کننده کار

بسیاری از زنان بارداری که در حال حاضر "به تاخیر افتاده" هستند و منتظر نوزاد خود هستند ، همیشه از خود می پرسند که چگونه خودشان می توانند زایمان را ارتقا دهند. داروهای خانگی متعددی وجود دارد که نکات و ترفندهایی مفید هستند. آیا این فشار دادن مرتب نوک سینه شخص یا حتی یک کوکتل کلاسیک زایمان است - در… وقتی کودک وقت خود را می گیرد: تشویق کننده کار