گل مرکبات: کاربردها ، روش های درمانی ، فواید سلامتی

این گیاه در استپ های آسیای مرکزی یافت می شود و به عنوان گیاه دارویی به عنوان دانه کرم نیز شناخته می شود. گل سیترون (lat. Artemisia cina) فقط به دلیل محتوای سمی ممکن است به شکل آماده سازی نهایی استفاده شود. نه تنها به عنوان دارویی برای هجوم کرم ، بلکه در هومیوپاتی نیز جایگاه محکمی دارد. … گل مرکبات: کاربردها ، روش های درمانی ، فواید سلامتی