آفونیا: مدت، درمان، علل

بررسی اجمالی مدت زمان: مدت زمان از دست دادن صدا به علت آن بستگی دارد. صدا معمولا برمی گردد. درمان: آفونیا معمولاً با حفظ صدا قابل درمان است، دارو درمانی، گفتار درمانی، روان درمانی، جراحی به ندرت ضروری است. علل: آفونیا می تواند علل مختلف جسمی و روانی داشته باشد. چه زمانی باید به پزشک مراجعه کرد: اگر آفونیا ناگهانی… آفونیا: مدت، درمان، علل