انسداد مفصل مهره: علل ، علائم و درمان

انسداد مفصل مهره ای زمانی رخ می دهد که تحرک فرآیندهای مفصلی متعلق به بدن مهره ها در نتیجه ساییدگی و پارگی یا استفاده بیش از حد محدود شده و باعث از بین رفتن تحرک ستون فقرات می شود. انسداد مفاصل مهره ها را معمولاً می توان به عنوان بخشی از درمان محافظه کارانه درمان کرد. انسداد مفصل مهره ای چیست؟ یک مهره… انسداد مفصل مهره: علل ، علائم و درمان