شکستگی مهره بدن (شکستگی بدن مهره ای): علل ، علائم و درمان

شکستگی مهره که به نام شکستگی بدن مهره نیز شناخته می شود، شامل آسیب به بخشی از مهره است که شکل صفحه ای دارد. این قسمت از مهره که به سمت داخل بدن قرار دارد، ممکن است به دلیل بیماری یا ضربه، مانند تصادف، آسیب ببیند. شکستگی مهره بدن دردناک است و… شکستگی مهره بدن (شکستگی بدن مهره ای): علل ، علائم و درمان

ستون فقرات: ساختار ، عملکرد و بیماری ها

به عنوان ستون فقرات ضرب المثلی، ستون فقرات به بدن شکل و ثبات می بخشد. شکل خاص آن انسان را قادر می‌سازد تا راست راه برود. ستون فقرات چیست؟ تعریف ستون فقرات به عنوان اسکلت محوری بدن انسان نشان می دهد که به عنوان عنصر اتصال دهنده و حمایت کننده مرکزی بین جمجمه، دنده ها، لگن و اندام ها عمل می کند. این است … ستون فقرات: ساختار ، عملکرد و بیماری ها